På en pressekonferanse på Politihuset i Kristiansand søndag formiddag orienterte politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl om status i saken så langt.

– Politiet etterforsker bredt. Det jobbes ut fra flere hypoteser. En av disse er at avdøde har blitt utsatt for en alvorlig straffbar handling, og som et resultat av dette har avgått med døden, sa Hegdahl.

Siste observasjon av avdøde i livet var fredag 2. oktober.

– Politiet har sikret seg spor som er interessante. Vi kan ikke på nåværende tidspunkt være mer konkret på hva vi har funnet. Vi er i en helt innledende fase, og det gjenstår en rekke etterforskningsskritt, herunder å snakke med mennesker som kan ha opplysninger i saken, fortsatte Hegdahl.

Politiet har en formening om hvem avdøde er, men det er ikke aktuelt å offentliggjøre navnet på avdøde på nåværende tidspunkt.

– Vi er i en innledende fase, det er under 24 timer siden vi fikk informasjon om dødsfallet og pårørende ble varslet. Avdøde vil obduseres snarest mulig, og sikker identifisering er en del av prosessen, sa Hegdahl.

Ingen er så langt pågrepet eller siktet i saken.

– Politiet har siden lørdag ettermiddag gjennomført flere avhør. Politiet vil fortsette å gjennomføre taktiske og tekniske undersøkelser. Dersom noen har opplysninger som kan hjelpe politiet i etterforskningen av saken, så ber vi dere ta kontakt med politiet på telefon 02800, sa politiadvokaten.

Det er satt inn betydelige ressurser fra Kristiansand politistasjon og spesialistmiljøer i fellesenheter representert med krimteknisk, etterretning og analyse. Politiet kommer også til å innhente bistand fra andre deler av politidistriktet hvis nødvendig. Kripos er kontaktet for konsulterende bistand.

– Det er grunn til å gjenta at vi er svært tidlig i etterforskningsfasen. Det handler nå om å samle inn mest mulig informasjon, analysere dataene og drive etterforskningen fremover, avslutter Hegdahl.

Media:
Når politiet har nye opplysninger i saken vil Agder politidistrikt sende ut pressemelding eller innkalle til pressekonferanse.