På bakgrunn av anmeldelse fra Mack i april 2020 opprettet politiet sak om tyveri av flere paller øl fra lageret til Mack i Balsfjord. Mack har over en lengre periode hatt mistanke om at varer har blitt borte fra lageret, uten at man hadde noen konkret mistenkt.

Etter en helg i april hvor varetelling viste at flere paller til en markedsverdi av ca. 218 000 kroner hadde forsvunnet fra lageret ble tre personer siktet for grovt tyveri etter straffeloven § 322, deriblant en (nå tidligere) ansatt på Mack som var den antatte hovedmannen.

– Politiet har gjennomført en omfattende etterforskning som inkluderer mange vitneavhør i tillegg til en rekke mistenktavhør, ransakinger, gjennomgang av videoovervåkning og bruk av adgangskort i Mack sine lokaler, gjennomgang av mobildata, gjennomgang av økonomiske transaksjoner med mer, sier politiadvokat Malene Sofie Kjemsaas.

Politiet har i tiden etter tyveriet forsøkt å finne de fire pallene med øl som har blitt borte, og det har i den forbindelse vært ransaket hos en rekke personer, noe som medførte at ytterligere åtte personer ble siktet for heleri av dette ølet etter straffeloven § 332.

Politiet fant en mindre mengde øl hos en av disse åtte personene, og vedkommende har erkjente at dette var øl som var kjøpt på det private markedet i dagene etter tyveriet, og at dette var øl som ikke hadde lovlig opphav. Denne personen er ilagt et forelegg for heleri på bakgrunn av dette.

De øvrige siktede i både tyveri- og helerisaken har benektet kjennskap til borttakelse og videresalg av øl fra Mack.

Politiet henlegger nå saken på bevisets stilling.

– Etter en samlet vurdering av bevisene i saken har politiet nå besluttet at siktelsen for tyveri henlegges ovenfor de tre som har vært siktet for dette, i tillegg til at siktelse for heleri henlegges for sju av de åtte som har vært siktet for dette, forteller Kjemsaas.