Politiet ber om at observasjoner av personer og kjøretøy i nærheten av stedet i det aktuelle tidsrommet meldes inn til politiet i Finnmark på telefon 78 97 20 00.

Politiet har opplysninger om at det i begynnelsen av september også var uvedkommende på eiendommen i den hensikt å bryte seg inn. Alt av observasjoner som kan belyse denne hendelsen er er også interessant.

Personer som har informasjon som kan være av interesse for politiet kan melde fra på telefon 78 97 20 00 eller via tipsløsningen på nett tips.politiet.no.