Kommunikasjonsstaben

E-post
finnmark.kommunikasjon@politiet.no
Mobil
488 87 699
Kontakt oss
Mandag–fredag kl. 08:00–15:00. SMS fungerer ikke.

SMS kan ikke sendes.