Kommunikasjonsstab

E-post
kommunikasjon.moreogromsdal@politiet.no
Mobil
990 94 670 (Ingen SMS)
Kontakt oss
Mandag - fredag kl. 08:00–15:30

Ta kontakt med kommunikasjonstaben om det som gjeld organisasjon og leing og andre førespurnader frå media.

  • Olav Sindre Rise, kommunikasjonssjef, telefon: 901 97 723
  • Eli Anne Tvergrov, kommunikasjonsrådgivar, telefon: 913 05 405