Trøndelag politidistrikt

E-post
ane.vangsvik.flo@politiet.no
Mobil
414 62 402

Henvendelser om innsynsbegjæringer, statistikk eller generelle henvendelser bes sendes til post.trondelag@politiet.no