Du kan få hjelp og veiledning ved et støttesenter for kriminalitetsutsatte. 

Vi kan hjelpe deg med:

  • informasjon og veiledning om det å anmelde
  • støtte hele veien fra politianmeldelse til saken er avgjort
  • vitnestøtte før, under og etter en eventuell rettssak
  • hjelp til å søke voldsoffererstatning

Ring oss på: 800 40 008

Tegning av to personer som sitter på en benk og snakker med hverandre
Utsatt for kriminalitet? Trenger du hjelp? Ta kontakt, og vi kan gi deg støtte og veiledning om veien videre.

Her finner du støttesentrene for kriminalitetsutsatte

Besøksadresse

Politihuset i Bergen
Allehelgensgate 6, 5016 Bergen

E-post

stottesenter.vest@politiet.no

Telefonnr: 404 46 517 (ikke SMS)

Besøksadresse

Bodø politistasjon
Kongens gate 81, 8006 Bodø

E-post

stottesenter.nordland@politiet.no

Besøksadresse

Parkgata 54, 2317 Hamar

E-post

stottesenter.innlandet@politiet.no

Besøksadresse

Smedasundet 50, 5528 Haugesund

E-post

stottesenter.sor-vest@politiet.no

Besøksadresse

Wiulls gate 11, 9900 Kirkenes

E-post

stottesenter.finnmark@politiet.no

Besøksadresse

Holbergsgate 17, 4608 Kristiansand

E-post

stottesenter.agder@politiet.no

Besøksadresse

Strandgata 2, 6415 Molde

E-post

stottesenter.moreogromsdal@politiet.no

Besøksadresse

Mosjøen politistasjon
Skjervgata 41, 8656 Mosjøen

E-post

stottesenter.nordland@politiet.no

Besøksadresse

Politihuset i Oslo
Grønlandsleiret 44, 0190 Oslo

E-post

stottesenter.oslo@politiet.no

Besøksadresse

Vestveien 16, 1400 Ski

E-post

stottesenter.ost@politiet.no

Besøksadresse

Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger

E-post

stottesenter.sor-vest@politiet.no

Besøksadresse

Statens Hus
Strandvegen 38, 7713 Steinkjer

E-post

stottesenter.trondelag@politiet.no

Besøksadresse

Stakkevollvegen 9, 9010 Tromsø

E-post

stottesenter.troms@politiet.no

Besøksadresse

Trondheim sentrum politistasjon
Gryta 4, 7005 Trondheim

E-post

stottesenter.trondelag@politiet.no

Besøksadresse

Tollbodgaten 9, 3111 Tønsberg

E-post

stottesenter.sor-ost@politiet.no