To politifolk står på en solfyllt gate og samtaler med en eldre kvinne
Politi i samtale med innbyggere.
FotoPolitiet

Vi har over 17 000 dedikerte politiansatte på jobb hver dag, for å forebygge og bekjempe kriminalitet. På den måten skal vi ivareta en av de viktigste verdiene i demokratiet vårt: Tillit og trygghet. Tillit og trygghet for alle, uavhengig av kjønn, legning, etnisitet eller bosted.

Politiet trenger gode ledere som er samfunnsengasjerte og har høy etisk bevissthet. Samfunnet rundt oss er i stadig endring og det krever at vi også endrer og utvikler oss. Det er viktig å forstå hvordan vi skal videreutvikle politiet for å leve opp til innbyggernes og medarbeidernes forventninger og ivareta samfunnsoppdraget.

Vi trenger de beste lederne til å være med og skape et fremtidsrettet og kompetent politi!

Politimann ser smilende ut av vinduet på bilen han sitter i.
FotoPolitiet

Søker visepolitimestre til flere politidistrikter

Nå søker vi etter strategiske og helhetsorienterte ledere til stilling som visepolitimester flere steder i landet. Er du en av dem vi ser etter, som kan bidra med å ivareta trygghet og rettssikkerhet i Norge?

Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi i tråd med samfunnsutviklingen gjennom bruk av moderne verktøy og arbeidsmåter. Som toppleder i politiet skal du oppnå resultater på alle områder, i daglig drift og ved kriser, sammen med andre. Vi ser etter deg som setter retning, skaper oppslutning om mål og gjennomfører nødvendige endringer. I tillegg må du være flink til å lede mennesker og skape resultater i samarbeid med andre.

Flere politifolk sitter foran dataskjermer i en operasjonssentral. På veggen bak dem er en stor skjerm med kart over et område i Norge.
FotoPolitiet

Som politimesters stedfortreder har du totalansvar for polititjenesten i ditt politidistrikt og skal skape tillit til og betjene en befolkning preget av mangfold. Visepolitimesteren inngår i politimesterens ledergruppe og bidrar til utvikling og gjennomføring av nødvendige forbedringer og god ressursutnyttelse i politidistriktet. 

Som leder i politiet skal du samhandle med, og betjene, en befolkning preget av mangfold. Som visepolitimester er du et synlig ansikt utad mot befolkningen, og vil være en person det stilles mange forventninger til, og som ses til for råd, handlekraft, mot og trygghet.

Vi trenger derfor dyktige ledere inn i disse sentrale stillingene i politiet.

To politimenn i samtale med to unge kvinner på en festival. Bak dem skimter man et folkehav.
FotoPolitiet