Odd Reidar Humlegård
Politidirektør Odd Reidar Humlegård
FotoWemunn Aabø

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

Humlegård har vært politidirektør siden august 2012. Han kom fra stillingen som sjef for Kripos og har tidligere vært sjef for Utrykningspolitiet, sjefskonsulent i Det norske Veritas og assisterende sysselmann på Svalbard. I årene 1992- 1999 var han politiadjutant og senere politiinspektør og leder for retts- og påtaleenheten og fast stedfortreder for politimesteren i Telemark. Fra 1984 til 1992 tjenestegjorde han som politikonstabel og -overkonstabel ved Telemark og Oslo politidistrikt. Humlegård har vært styreleder i Svalbard Samfunnsdrift AS, styremedlem og første visepresident i den Europeiske trafikksikkerhetsorganisasjonen TISPOL, styreleder i Trygg Trafikk og styreleder for Politihøgskolen.

Humlegård har sin utdannelse fra befalsskolen for feltartilleriet, Politiskolen og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Han har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI og har gjennomført topplederprogrammet til engelsk politi, Strategic Command Course ved Leaderships Academy for Policing.

Bilde av assisterende politidirektør Håkon Skulstad
Assisterende politidirektør Håkon Skulstad
FotoPolitiet

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad

Håkon Skulstad har vore assisterande politidirektør sidan februar 2017 og er for tida fungerande avdelingsdirektør for avdeling for strategi, økonomi og verksemdsstyring. Skulstad har brei fagleg bakgrunn frå politiet, både som polititenestemann og som påtalejurist. I tillegg har han tung leiarerfaring frå høgste nivå i politiet.

Skulstad er cand. jur frå Universitetet i Oslo frå 1993, og har innehatt fleire stillingar i politi- og lensmannsetaten.

Frå 2011 til 2014 var han rektor hjå Politihøgskulen, og i perioden 2006 - 2011 var han politimester i Østfinnmark politidistrikt. Sidan september 2014 har han vore prosjektleiar for Prosjekt nye Politidistrikter (PNP).Skulstad har òg erfaring frå Justisdepartementet, kor han i perioden 2002 - 2006 var avdelingsdirektør for politiavdelinga. Vidare har Skulstad vore statsadvokat, konstituert førstestatsadvokat hjå Økokrim, og assisterande sjef og konstituert sjef i Kripos.

Knut Smedsrud
Avdelingsdirektør Knut Smedsrud
FotoWemunn Aabø

Avdelingsdirektør Knut Smedsrud

Knut Smedsrud er leder for Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering fra februar 2016, etter å ha vært leder for Politifagavdelingen siden juni 2013. Han kom fra advokatfirmaet Smedsrud Stoltz hvor han var advokat og daglig leder. Han har over 20 års erfaring fra ulike stillinger i politiet, med 10 år som polititjenestemann, politiadjutant i Oslo politidistrikt, politiinspektør i Justisdepartementet og seksjonssjef for Økonomiseksjonen og Retts- og påtaleseksjonen i Oslo Politidistrikt. Smedsrud har vært assisterende politimester og konstituert politimester i Asker og Bærum politidistrikt, og politimester i Drammen. Fra 2002 til 2004 var han assisterende politidirektør i Politidirektoratet.

Smedsrud har befalsskole for militærpolitiet, Politiskolen, juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og en Master of management ved Handelshøyskolen BI.

Kristin Kvigne
Avdelingsdirektør Kristin Kvigne
FotoWemunn Aabø

Avdelingsdirektør Kristin Kvigne

Kristin Kvigne tiltrådte som avdelingsdirektør for Politifagavdelingen 22.august 2016 etter å ha vært leder for Politiets utlendingsenhet siden 2013.

Kvigne har sin bakgrunn hovedsakelig fra politiet. Hun har blant annet jobbet som politifullmektig, politiadjutant og politiinspektør i Oslo politidistrikt. Hun har også vært politiinspektør og seksjonsleder, og har tidligere fungert som avdelingsdirektør i Politidirektoratet. Hun også vært Assistant Director i Interpol, hvor hun også fungerte som Director i et år.

Kristin Kvigne er cand. jur. fra 1992.

Cato Rindal
Avdelingsdirektør Cato Rindal
FotoWemunn Aabø

Avdelingsdirektør Cato Rindal

Rindal er leder for IKT-avdelingen siden september 2013. Han var direktør for IKT-tjenester i Sykehuspartner i perioden 2009 - 2013 og har omfattende erfaring fra offentlig og privat sektor både som rådgiver og fra ulike lederposisjoner. Fra 1997 til 2004 var han del av ledergruppen i Accenture Norge for markedsområdet Offentlig sektor. Han var IKT-direktør ved Sykehuset Asker og Bærum fra 2004 til 2007 før han ble IKT-direktør hos Det Norske Veritas fra 2007 til 2009.

Rindal er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole og bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. I tillegg har han befalsutdanning fra Befalsskolen for Ingeniørvåpenet.

Karin Aslaksen
Avdelingsdirektør Karin Aslaksen
FotoWemunn Aabø

Avdelingsdirektør Karin Aslaksen

Karin Aslaksen er leder for avdeling for HR og HMS siden oktober 2013. Aslaksen var konserndirektør med ansvar for HR og HMS i Orkla ASA fra 2010 til og med september 2013. Fra 2003 til 2010 var Aslaksen konserndirektør i Elkem AS med ansvar for HR og HMS, og for utvikling av støttesystemer for kontinuerlig forbedring og god drift. Tidligere har hun vært forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), bistandsarbeider i Kenya, og prosjektleder ved Senter for bedre arbeidsliv (SBA), et 5-års utviklingsprogram nedsatt av partene i arbeidslivet. Hun har gjennomgått et ledelsesutviklingsprogram ved IMD.

Aslaksen er utdannet sivilingeniør, og har en doktorgrad fra Industriell økonomi ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) fra 1998.

Margrete Halvorsen
Avdelingsdirektør Margrete Halvorsen
FotoWemunn Aabø

Avdelingsdirektør Margrete Halvorsen

Margrete Halvorsen er leder for Kommunikasjonsstaben i Politidirektoratet siden februar 2012. Hun kom til Politidirektoratet fra stilling som kommunikasjonsdirektør og senere prosjektdirektør for strategi og samhandling i Helsedirektoratet. Fra 1995 til 1998 var Halvorsen informasjonssjef hos Statens ernæringsråd før hun ble avdelingssjef for medier og samfunnskontakt i Norges Forskningsråd.

Halvorsen er utdannet cand.scient. fra Universitetet i Oslo. Hun har en master i helseadministrasjon og fag i ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Flemming Gade Kjerschow
Stabsdirektør Flemming Gade Kjerschow
FotoPolitiet

Stabsdirektør Flemming Gade Kjerschow

Flemming Gade Kjerschow tiltrådte som stabsdirektør og leder for Ledelsesstaben 16. november 2015 og kom fra stillingen som stabssjef i Stortingets ledelsessekretariat. Han har bred erfaring fra administrasjon og ledelse gjennom ulike posisjoner i Stortinget, Europarådet, Forsvarsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Kjerschow er utdannet cand.polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.