Averøy lensmannskontor er samlokalisert med Eide og Gjemnes lensmannskontor.

Både polititeneste og sivile gjeremål for Averøy lensmannsdistrikt vert utført ved Eide og Gjemnes lensmannskontor.