Telefon
70 11 87 00
E-post
post.moreogromsdal@politiet.no
Telefaks
71 67 30 99
Besøk oss her
Storgata 43, 6508 Kristiansund Vis i kart
Postadresse
Postboks 244, 6501 Kristiansund
Fakturaadresse
DFØ Fakturamottak, Pb.4722 Torgarden, 7468 Trondheim

Opningstider

Stengt alle helligdagar

Åpningstid
Måndag09:00–15:00
TysdagTy09:00–15:00
OnsdagOn09:00–15:00
TorsdagTo08:30–15:00
FredagFr09:00–14:30

Tenester og opningstider

Bestill time til pass og ID-kort

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00
E-post
post.moreogromsdal@politiet.no

Opningstider

Alle må bestille time før oppmøte. Drop-In-teneste er ikkje tilgjengeleg i Møre og Romsdal politidistrikt.

Stengt alle helligdagar

Timeavtale
Måndag09:00–15:00
TysdagTy09:00–15:00
OnsdagOn09:00–15:00
TorsdagTo08:30–15:00
FredagFr09:00–14:30

Meir om pass og ID-kort

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00

Om du må søke om naudpass og det er kveld eller helg, kan det vere at politiet ikkje har høve til å handsame søknaden din før reisa.

Vi oppfordrar publikum til å ta kontakt med politiet i opningstida. Ved "naud" vil vi prøve å hjelpe deg utanom våre opningstider, men vi kan ikkje garantere at det er mogleg. Kontakt i tilfelle politiet sin operasjonssentral på 02800.

Om det vert avklara at vi kan hjelpe deg med eit mellombels pass (naudpass) må du som vaksen ha med legitimasjon, to passbileter og reisedokumentasjon. Born og ungdom under 18 år må i tillegg ha med fullmakt frå den av foreldra/føresette som ikkje møter saman med bornet.

Meir om naudpass

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00
E-post
post.moreogromsdal@politiet.no
Bestill time i Søknadsportalen

Opningstider

Stengt alle helligdagar

TimeavtaleTelefontid
Måndag09:00–15:0009:00–11:00
TysdagTy09:00–15:0009:00–11:00
OnsdagOn09:00–15:00Stengt
TorsdagTo08:30–15:0009:00–11:00
FredagFr09:00–14:30Stengt

IN ENGLISH

 • You always have to book an appointment to submit an application.
 • Additional documentation and appeals must be uploaded electronically on UDI.no or send by mail
 • When contacting us during phone hours we kindly ask you to have you reference number and/or personal number ready.

Refund the fee: Contact us by e-mail or letter if you have a request for a refund of the fee.

But note the following:

If you want to withdraw an already registered and paid application, or want the fee refunded, the following applies:

 • If the application is withdrawn before you have uploaded the application documents digitally or met in person to submit the application, the fee will be refunded.
 • The application can also be withdrawn after you have submitted the application documents, but the fee will not be refunded.

 

NORSK

 • Du må alltid bestille time for å levere søknad.
 • Ettersending av dokumenter og innlevering av klage må lastes opp på UDI.no (sidene til Utlendingsdirektoratet) eller sendes per post.
 • Når du kontakter oss per telefon, ber vi om at du har personnummer eller DUF-nummer klart.

Refusjon av gebyr:  Ta kontakt med oss på e-post eller brev hvis du har en henvendelse om refusjon av gebyr.

Men merk følgende: Ønsker du å trekke en allerede registrert og betalt søknad, eller du ønsker gebyret refundert, gjelder følgende:

 • Hvis søknaden trekkes før du har lastet opp søknadspapirene digitalt eller møtt personlig for å levere søknaden, vil gebyret bli refundert.
 • Søknaden kan også trekkes etter at du har levert søknadspapirene, men gebyret blir da ikke refundert.

 

COVID-19: Timebestilling og oppmøte

 • Personlig oppmøte er kun mulig dersom du har forhåndsbestilt timeavtale hos oss.
 • Politiet i Møre og Romsdal legger i dag ut timer for alle typer søknader.
 • Vi kan kun prioritere saker der utsettelse gir betydelige negative konsekvenser. Vi beklager ulempen dette medfører for deg. Du kan sjekke om vi har ledige timer for personlig oppmøte gjennom UDIs søknadsportal: https://selfservice.udi.no.
 • Søknad om opphold og søknad om fornyelse av reisedokumentet skal registreres på UDI.no Husk å registrere søknad om oppholdstillatelse i god tid før din nåværende oppholdstillatelse utløper.

COVID-19: Ventetid på timer

 • Seksjon for utlendingsforvaltning opplever stor pågang og det er mange som ønsker timeavtale for å søke om norsk statsborgerskap. Du kan ikke levere søknadsdokumenter til søknad eller melding om norsk statsborgerskap på annen måte enn ved personlig oppmøte hos politiet.
 • På grunn av Koronasituasjonen og den store pågangen for å søke statsborgerskap, vil noen av timeavtalene være langt frem i tid. Du må selv bestille time gjennom UDIs søknadsportal. https://www.udi.no/.
 • Dersom du ikke finner en ledig time til å søke statsborgerskap, må du vente til vi legger ut flere timeavtaler til dette formålet. Informasjon om hvilke saker som kan gå foran i køen finner du her: https://www.udi.no/ord-og-begreper/kan-soknaden-din-ga-foran-i-koen-prioritering/. Se også informasjonen som fremkommer her: https://www.udi.no/aktuelt/tre-ganger-sa-mange-vil-bli-norsk-statsborger/ Vi legger vanligvis ut nye timeavtaler på fredager.

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00
E-post
sianpost@sismo.no
[Missing text '/views/districtpage/structuredinfo/emailinformation' for 'Norwegian Nynorsk']
Denne e-postadressa skal du bruke om du alt har ei sak hos oss (oppgi saksnummer i e-posten, startar på T, F eller G). For nokre sakstypar kan du også kontakte oss digitalt via "Mine saker". Om du ikkje har ei sak, kontakt oss på namsmannen.nordmore@politiet.no
Postadresse
Postboks 244, 6501 Kristiansund
Sjå kva du kan gjere digitalt, og logg inn

Opningstider

Stengt alle helligdagar

Åpningstid
Måndag09:00–15:00
TysdagTy09:00–15:00
OnsdagOn09:00–15:00
TorsdagTo08:30–15:00
FredagFr09:00–14:30

Postadresser forliksråd

Forliksrådet i Kristiansund, Forlikrådet i Gjemnes og Forliksrådet i Averøy

Postboks 244, 6501 Kristiansund

Forliksrådet i Smøla og Forliksrådet i Aure

Postboks 135, 6690 Aure

Forliksrådet i Surnadal

Postboks 34, 6656 Surnadal

Forliksrådet i Sunndal

Postboks 33, 6601 Sunndalsøra

Forliksrådet i Tingvoll

Postboks 76, 6630 Tingvoll

Kontaktinformasjon

Telefon
70 11 87 00

Politikontakt i Averøy:

Politioverbetjent Eirik Andre Sæther

Politikontakt i Gjemnes:

Politifyrstebetjent Siri Elise Bjerkeset Engdahl

Politikontakt i Kristiansund:

Politioverbetjent Nina Langaas