Denne sida vil verte oppdatert fleire gonger fram til 31. august.

Velkomne til ein hyggeleg og lærerik dag!

Så langt vert det arrangement (som du også kan følge på Facebook) i:

Programmet vil følge malen fra tidlegare år med utstilling, demonstrasjon av utstyr og bilar, hundane våre kjem truleg og det blir høve til å prøve seg som kriminaltekniske etterforskarar.