Sula lensmannskontor er frå 1. oktober 2017 samlokalisert med Ålesund politistasjon i Ålesund.

Både polititeneste og sivile gjeremål for Sula lensmannsdistrikt vert utført ved Ålesund politistasjon.