Politimester i Nordland

Heidi Kløkstad

 • Opprinnelig fra Bodø.
 • Utdannet jurist. I tillegg har hun gjennomført lederutdanning i England sammen med engelsk politi.
 • Kom fra stillingen som fungerende visepolitimester i Nordland og fungerende påtaleleder for Nordland. Har tidligere vært påtaleleder i Salten politidistrikt og politimesterens faste stedfortreder. Har siden 2012 vært styreleder ved Politihøgskolen. Kløkstad ble utnevnt til visepolitimester i desember 2016.

Politimesterens hovedoppgaver:

 • Totalansvar for politiets straffesaksbehandling
 • Krise- og beredskapshåndtering
 • Sivil rettspleie på grunnplanet
 • Forvaltningsoppgaver
 • Som medlem av nasjonal ledergruppe å drive effektiv og strategisk ledelse og utvikling av politiet
 • Utvikle eget politidistrikt i tråd med sentrale føringer og levere resultater i daglig drift og ved kriser
 • Styre og lede kommende endringsprosesser under omstilling

Visepolitimester

Arne Hammer

 • Opprinnelig fra Bodø.
 • Politiutdannet, samt utdanning innen personalledelse og arbeidsrett
 • Kom fra stillingen som politistasjonssjef i Bodø og fungerende leder i Salten. Har tidligere vært operasjonsleder, leder for krimvakta, leder for org. krim, krimsjef ved Bodø politistasjon og stabssjef i Salten politidistrikt.
 • I april 2017 startet han stillingen som leder av felles enhet for operativ tjeneste.

Visepolitimester har delegerte ansvarsområder og oppgaver fra politimester. I rollen som politimesterens stedfortreder har visepolitimester følgende hovedoppgaver:

 • Totalansvar for politidistriktets forebyggingsarbeid og straffesaksbehandling
 • Krise- og beredskapshåndtering og distriktets sikkerhetsarbeid, herunder ansvar for Hovedredningssentralen Nord-Norge og politidistriktets oppgaver knyttet til kontinentalsokkelen
 • Sivil rettspleie på grunnplanet
 • Forvaltningsoppgaver

Leder av stab for virksomhetsstyring