Spørsmål og svar om beredskapssenteret

Når politiets nasjonale beredskapssenter står ferdig skal politiets nasjonale beredskapsressurser holde til her. Disse er Beredskapstroppen, Bombetjenesten, Krise- og gisselforhandlerne og Helikoptertjenesten. Senteret tilbyr treningsfasiliteter for beredskapsressursene og for innsatspersonell fra politiets tolv politidistrikt.

Senteret ligger på Taraldrud i Nordre Follo kommune. Det skal stå ferdig i september 2020, og det blir full drift fra desember 2020.

Beredskapssenteret skal sette politiet i bedre stand til å forebygge, avverge og håndtere ekstraordinære hendelser og kriser. Beredskapssenteret skal bidra til økt trygghet for befolkningen. Fra senteret skal politiet kunne komme raskt til et hendelsessted med godt utdannet og utrustet personell.

Det blir skytetrening og trening med mindre mengder eksplosiver. I tillegg vil du kunne høre politihelikoptrene ved oppstart, avgang og landing. Trening med støyende aktiviteter vil foregå mandag-fredag kl. 07:00-19:00. I tillegg vil det én dag i måneden bli trening med støyende aktiviteter fram til kl. 23:00. Disse vil bli planlagt i god tid forveien og varslet på politiet.no.

Helikoptrene starter opp og tar av i forbindelse med oppdrag. Oppdrag kan oppstå til alle døgnets tider. Værforholdene og hvor akutt oppdraget er, vil avgjøre hvordan utflygningen blir. Dersom det ikke er hasteoppdrag eller helikopteret flyr ut for trening, vil de minst støyende utflygningstraseene følges.Ved Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) blir det skytetrening og trening med mindre mengder eksplosiver. I tillegg vil man kunne høre politihelikoptrene ved oppstart, avgang og landing.

Sikkerheten ved senteret ivaretas gjennom en rekke tiltak. Noen er synlige for publikum, for eksempel vakthold og overvåkingskamera. Andre tiltak er ikke synlige.

Politiets nasjonale beredskapsressurser er organisatorisk plassert i Oslo politidistrikt. Du kan ringe 22 66 90 50 eller sende e-post til post.oslo@politiet.no . 

Ja, telting og varig opphold i nærheten av beredskapssenteret er ikke tillatt. Det er for øvrig ingen begrensninger i bruk av turstier og nærliggende terreng. Området vil være  kameraovervåket. Det settes opp skilt med informasjon om kameraovervåkning og forbud mot informasjonsinnhenting.

Ja, det vil bli forbudt å innhente alle typer informasjon fra beredskapssenteret og aktivitet som foregår på senteret.

Ja, det vil bli forbudt å fly droner i et angitt område rundt og over beredskapssenteret. Området er ikke endelig fastsatt.

Ja.

Nei, senteret er stengt for alle andre enn de som jobber og trener der.

Nei, det er ikke farlig å bevege seg i nærheten av senteret. Politiet vil likevel reagere dersom noen tar seg inn på utkjøringsveiene. Selv om det er få kjøretøy på disse veiene, så vil noen av kjøretøyene være i utrykning.

Ja, det vil være trening og øvelser også om natten, men all aktivitet som genererer støy skal kun skje innenfor de tidsrommene hvor støy er tillatt.

Det er gjort en rekke tiltak for at det ikke skal komme miljøskadelig avfall ut i naturen. Politiet vil foreta målinger av bekker og vann i nærområdet for å ha kontroll på at vår aktivitet ikke forurenser.