Fitjar lensmannskontor stengde frå og med 31. mai 2017. Du kan henvende deg til Stord lensmannskontor på tlf. 52865300 om du har spørsmål.