Telefon
52 86 80 00
E-post
Post.sor-vest@politiet.no
Besøk oss her
Smedasundet 50, 5528 Haugesund Vis i kart
Postadresse
Postboks 278, 5501 Haugesund
Fakturaadresse
Sør-Vest politidistrikt, DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim

Opningstider

Timeavtale
Måndag09:00–14:00
TysdagTy09:00–14:00
OnsdagOn09:00–14:00
TorsdagTo09:00–14:00
FredagFr09:00–14:00

Politivakt

Kontaktinformasjon

Telefon
52 86 80 00
E-post
Post.sor-vest@politiet.no

Opningstider

Timeavtale
MåndagDøgnope
TysdagTyDøgnope
OnsdagOnDøgnope
TorsdagToDøgnope
FredagFrDøgnope
LaurdagLaDøgnope
SundagSuDøgnope

Pass

Kontaktinformasjon

Telefon
52 86 80 00
E-post
passhaugesund@politiet.no
Bestill eller endre time

Opningstider

TimeavtaleDrop-in
Måndag09:00–14:00Stengt
TysdagTy09:00–14:0009:00–11:00
OnsdagOn09:00–14:0009:00–11:00
TorsdagTo09:00–17:00Stengt
FredagFr09:00–14:00Stengt

Oppmøte

Vi anbefaler deg å bestille time på nett. Vi har eit begrensa antal tider for oppmøte utan avtale. Du må rekne med lang ventetid.

Passbilete

Ta med foto til barn under tre år.

Kølappsystem

Tast inn bestillingsnummeret ditt i automaten ved inngangen. Du vil da få ein kølapp. Følg med på infoskjermane, som viser når det blir din tur.

Forsinka til timen?

Du treng ikkje å ringe oss om du er forsinka til timen. Kjem du for seint, vert timen sletta, og du må bestille ny time ein annan gong.

Mer om pass
Naudpass

Kontaktinformasjon

Telefon
52 86 80 00

Ta med gyldig legitimasjon, to passbilete og reisedokumentasjon.

Mer om nødpass
Forvaltning (tillatelse og bevilling)

Kontaktinformasjon

Telefon
52 86 80 00
E-post
Post.sor-vest@politiet.no

Opningstider

TelefontidDrop-in
Måndag10:00–14:0010:00–14:00
TysdagTy10:00–14:0010:00–14:00
OnsdagOn08:00–15:0009:00–14:30
TorsdagTo10:00–14:0010:00–14:00
FredagFr10:00–14:0010:00–14:00

Opphold og utlendingssaker

Kontaktinformasjon

Telefon
916 71 714
E-post
sor-vest.utlending@politiet.no
Bestill time i Søknadsportalen

Opningstider

Publikum skal bestille time på nett. Oppmøte utan avtale er ikkje mogleg.

TimeavtaleTelefontid
Måndag09:00–14:0009:00–11:00
TysdagTy09:00–14:0009:00–11:00
OnsdagOn09:00–14:00Stengt
TorsdagTo09:00–14:0009:00–11:00
FredagFrStengtStengt

Oversikt over opphold og asyl
Namsmann og forliksråd

Kontaktinformasjon

Telefon
52 86 80 00
E-post
Post.sor-vest@politiet.no

Opningstider

TelefontidDrop-in
Måndag10:00–14:0010:00–14:00
TysdagTy10:00–14:0010:00–14:00
OnsdagOn10:00–14:0010:00–14:00
TorsdagTo10:00–14:0010:00–14:00
FredagFr10:00–14:0010:00–14:00

Hittegods

Kontaktinformasjon

Telefon
52 86 80 00
E-post
Post.sor-vest@politiet.no

Opningstider

TimeavtaleTelefontid
Måndag10:00–14:0010:00–14:00
TysdagTy10:00–14:0010:00–14:00
OnsdagOn09:00–14:00Stengt
TorsdagTo10:00–14:0010:00–14:00
FredagFr10:00–14:0010:00–14:00