Telefon
51 89 90 00
E-post
Post.sor-vest@politiet.no
Besøk oss her
Vingveien 1, 4050 Sola Vis i kart
Postadresse
Postboks 240, 4001 Stavanger
Fakturaadresse
Sør-Vest politidistrikt, DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim

Sola lensmannskontor er stengt for publikum. Kontakt Sandnes politistasjon.