Telefon
51 71 58 10
E-post
Post.sor-vest@politiet.no
Besøksadresse
Solakrossen 2, 4050 Sola Vis i kart
Postadresse
Namsfogden i Stavanger, Postboks 199, Sentrum, 4001 Stavanger
Pass

Kontaktinformasjon

Telefon
51 71 58 10
E-post
Post.sor-vest@politiet.no

Timebestilling er ikke tilgjengelig på nett

Fra og med 1. mars er utstedelse av pass flyttet fra Sola lensmannskontor. Husk at du kan benytte det passkontoret du ønsker.

Mer om pass
Naudpass

Kontaktinformasjon

Telefon
51 71 58 10

Fra og med 1. mars er utstedelse av pass flyttet. Husk at du kan benytte hvilket som helst passkontor.

Mer om nødpass
Forvaltning (tillatelse og bevilling)

Kontaktinformasjon

Telefon
51 71 58 10
E-post
Post.sor-vest@politiet.no

Forvaltningsspørsmål kan rettes til Sandnes politistasjon.

Namsmann og forliksråd

Kontaktinformasjon

Telefon
51 71 58 10
E-post
Post.sor-vest@politiet.no

Namsmann og forliksråd er flyttet. Du kan nå henvende deg til Stavanger politistasjon.

NB: Kontoret blir midlertidig stengt fra 1. september 2018 grunnet flytting. Vi kommer tilbake med ny adresse og åpningstider senere. I denne perioden kan du ta kontakt med Sandnes politistasjon.