Polititenesta er frå 22. mars 2018 teken over av Fjaler lensmannskontor.