Polititenesta er fra 1. februar teken over av Førde og Naustdal lensmannskontor