Polititenesta i Gulen kommune er fra 1. oktober 2017 teken over av Masfjorden lensmannskontor.