Leiing

Politimeister er Kaare Songstad. Han begynte i politiet som politifullmektig ved Bergen politikammer. Han har vært politimester i Vestfinnmark og i Haugaland og Sunnhordaland og sist avdelingsdirektør politiberedskap og krisehandtering i Politidirektoratet.

Visepolitimeister er Ida Melbo Øystese. Hun begynte som politifullmektig i Fredrikstad i og har jobba fleire år som leiar og nestleiar for felles etterforskingseining i Follo politidistrikt. Hun har og mellom anna vært dommarfullmektig i Moss og deltatt i lovutvalet som har laget utkast til ny Straffeprosesslov.

Stabseiningar

Stab for kommunikasjon
Stab for HR og HMS
Stab for verksemdstyring

Funksjonelle einingar

Felles eining for operativ teneste
Felles eining for påtale
Felles eining for førebygging
Felles eining for sivil rettspleie
Felles eining for utlending og forvalting
Felles eining for etterretting og etterforsking
PST

Geografisk driftseiningar

Bergen, Sotra, Askøy og Øygarden
Hordaland
Sogn og Fjordane