Fakta og viktige milepæler

  • Vest politidistrikt ble etablert 01.01.2016. Vest politidistrikt består av tidligere Hordaland politidistrikt og Sogn og Fjordane politidistrikt.
  • 01.06.2017: Deler av ny organisasjon i Vest politidistrikt med noen funksjonelle driftsenheter og staber iverksatt.
  • 08.11.2017: De to operasjonssentralene i tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane ble slått sammen til en felles sentral.
  • 1.1 2018: Felles enhet for forebygging er driftssatt.
  • 1.3.2018: Hele organisasjonen er nå driftssatt med geografiske driftsenheter, funksjonelle driftsenheter og staber.