1. Hittegodsauksjon i Bergen

  Politiet held hittegodsauksjon 27. september kl. 10.00 i Gimle – Kong Oscars gate 18.

 2. Fra i dag er luftrommet over og rundt Bergen stengt

  Store deler av luftrommet over og rundt Bergen vil være stengt i perioden fredag 15. til søndag 24. september 2017 i forbindelse med Sykkel-VM.

 3. Leiarstillingar i Vest politidistrikt

  I tilsettingsrådet til Vest politidistrikt i går fekk seks personar tilbod om stilling som leiarar i den nye leiinga i Vest politidistrikt. Gamle Hordaland politidistrikt og gamle Sogn og Fjordane politidistrikt...

 4. Politiet frykter uhell med droner

  Politiet oppfordrer til forsiktighet ved bruk av droner, og ikke minst at de som flyr droner forholder seg til gjeldende regelverk.

 5. Desse er midlertidige politikontaktar i Vest politidistrikt

 6. Orientering om tenestetilbodet i kommunane

  Denne veka fekk alle kommunar i Vest politidistrikt eit brev der politidistriktet orienterer om tenestetilbodet kommunane får etter at ny struktur for tenestestader er satt.

 7. Politikontaktordninga i gang

  Vest politidistrikt etablerte 15. juni rolla politikontakt i alle kommunane i distriktet. Frå same dato er det peika ut politikontakt i alle dei 54 kommunane i distriktet. - Politikontakten og oppgåvene...