Ketil Haukaas

Stilling
særorgansjef
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Sjef Kripos

Vigleik Antun

Stilling
visepolitimester
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Assisterende sjef

Cecilie Lilaas-Skari

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Kriminalteknisk avdeling

Eivind Borge

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Taktisk etterforskningsavdeling

Ingrid Dagestad

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Avdeling for internasjonalt politisamarbeid og sentrale registre

Ole Jørgen Arvesen

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Avdeling for teknologi og operative tjenester

Roar Skuggedal

Stilling
avdelingsdirektør/-leder
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Administrasjonsavdelingen

Ida Dahl Nilssen

Stilling
kommunikasjonssjef
Enhet
Kripos
Ansvarsområde
Kommunikasjonsseksjonen