Namsmannen har ansvar for sikring og tvangsinndrivelse av pengekrav. Arbeidsoppgavene utføres ofte hos ditt nærmeste politi, men i større kommuner finnes det egne Namsmannskontorer.

Finn nærmeste namsmann og forliksråd

Posisjonen din
  1. Posisjonen din
1 Resultat er tilgjengeleg. Bruk tastaturet eller sveiperørsler for å navigere.