UP arbeider for å redusere alvorlige lovbrudd i trafikken, slik at ingen blir drept eller hardt skadd. Kontrollinnsatsen rettes mot aggressiv kjøreaferd, fartsovertredelser, ruspåvirket kjøring og manglende bruk av bilbelte. UPs innsats rettes først og fremst mot risikovillige førere.

UP er politiets egen forsterkningsressurs, og en effektiv beredskapsstøtte for politidistriktene. UP har ca. 300 ansatte fordelt over hele landet, i både uniformerte og sivile patruljer.

Ledelsen ved hovedkontoret

UP ledes av sjef for Utrykningspolitiet, Knut Smedsrud.                  (Sommerferie: 18. juni - 18. juli 2022)

Strategisk stab

Assisterende sjef Utrykningspolitiet Roar Skjelbred Larsen er leder av strategisk stab.                                                                                                  Telefon: 951 97 961 e-post: roar.skjelbred.larsen@politiet.no  

Administrativ stab

Administrasjonssjef Marianne Farnes leder Administrativ stab, som har kompetanse innen HR, lønn, regnskap/budsjett og HMS.

Fag- og metodeavdelingen

Politiinspektør Olav Markussen er leder av Fag- og metodeavdelingen.

Teknologi- og materiellavdelingen

Politiinspektør Josef Reng er leder av Teknologi- og materiellavdelingen.

Politiets ATK-senter

Politiinspektør Vivi-Ann Haukås er leder av Politiets ATK-senter.