Forebygging er derfor politiets hovedstrategi og skal ligge til grunn for all oppgaveløsning. Strategidokumentet gir retning for gjennomføringen frem mot 2025.

Last ned strategien