Med utgangspunkt i forventet samfunnsutvikling og kriminalitetsutvikling mener vi at bemanningen må øke fra dagens 1,8 årsverk pr. 1 000 innbyggere til minimum 2,0 årsverk pr. 1 000 innbyggere.

I seg selv er dette en beskjeden økning, ikke minst når den forutsettes å skje over år. Dette er et bevisst valg fordi vi av erfaring vet at en for stor tilførsel av nyansatte på for kort tid ikke gir den beste effektivitet og oppgaveløsning. I tillegg har polititjenestemenn tre års høgskoleutdanning og det er derfor ikke praktisk gjennomførbart å foreslå en for rask bemanningsøkning.

Politiet mot 2020 – Bemannings og kompetansebehov i politiet (PDF, 2 MB)