Politiet kan nå bekrefte at de drepte er fire kvinner og en mann. Alle er i alderen 50 til 70 år. De drepte er ikke formelt identifisert, men pårørende er varslet med dette som forbehold.

Politiet håndterer hendelsen i flere spor. Det er detaljer politiet ikke kan dele nå, det skyldes delvis at det pågår en etterforskning, og også at politiet fortsatt ikke har alle detaljer knyttet til hendelsen.

- Politiet etterforsker for å gi så gode svar som mulig til de etterlatte, pårørende og lokalsamfunnet om hva som har skjedd og hvorfor. Vi må også ha et best mulig grunnlag for en påtaleavgjørelse i saken, sier politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistrikt.

Politiet har ikke informasjon som tilsier at flere var involvert i hendelsen, men politiet jobber videre med etterretningsinformasjon som kan forsikre om dette.

- I tillegg til dette så trenger pårørende og lokalmiljøet på Kongsberg oppfølgning. Dette gjør vi så godt vi kan sammen med Kongsberg kommune. Vi har også mange egne ansatte som har vært i innsats, og som vi vil ivareta videre, sier Sæverud.

Redegjørelse for hendelsen fra meldingen kom inn til politiets operasjonssentral i Sør-Øst

  • Første melding slår inn på en av konsollene på operasjonssentralen klokken 18:12:30. Den loggføres like etterpå, klokken 18:13. Det meldes om en mann med pil og bue som skyter på folk. Det sendes umiddelbart en patrulje til stedet, og det blir besluttet bevæpning på oppdraget. Umiddelbart etterpå sendes det tre patruljer til mot adressen. Til sammen var 22 patruljer satt på oppdraget før gjerningsmannen ble tatt, og ytterligere ressurser var på vei.
  • I minuttene etterpå kommer flere meldinger til operasjonssentralen om hendelsen og det meldes om at personer er truffet av pilene. Kl. 18:17 blir dette lest ut som en såkalt PLIVO- hendelse.
  • Kl 18:18 får første patrulje øye på gjerningsmannen. Han anropes, men mistes av syne. Like etter er de i kontakt med mannen på nytt, og de blir da beskutt av flere piler. Dette gjør at de mister kontakt med ham, og han kommer seg unna.
  • I minuttene etter dette leter mange patruljer etter mannen, og det er noen meldinger fra publikum om observasjoner. Kl. 18:47 blir det meldt på sambandet at gjerningmannen er pågrepet av mannskaper fra Sør-Øst politidistrikt. Det ble videre opplyst at det ble avfyrt varselskudd i forbindelse med pågripelsen.

Ut fra det politiet nå vet fremstår det rimelig klart at noen av drapene skjedde etter at politiet hadde kontakt med mannen kl. 18:18, og det er mulig at alle drapene skjedde etter dette tidspunktet. Nøyaktig hendelsesforløp må etterforskningen avklare.

Det er tidligere opplyst at gjerningsmannen er en 37 år gammel dansk statsborger som er bosatt i Norge. Politiet har tidligere vært i kontakt med mannen, herunder som følge av at det tidligere har vært bekymring knyttet til radikalisering.

Politiet i Sør-Øst stod for en stor innsats i området og fikk også mye bistand. Blant annet fra egne ressurser i politiet med Kripos, PST, Nasjonale bistandsressurser, Oslo og Øst politidistrikt og Politihøyskolen. I tillegg til mannskaper fra både ambulansetjenesten og brannvesenet.