Siktede etter den alvorlige hendelsen på Kongsberg, der fem personer ble drept og tre personer ble skadet, er varetektsfengslet i fire uker. Han vil sitte i full isolasjon i to uker, og med brev-, besøk- og medieforbud i to uker. Siktede erkjenner de faktiske forhold, men har ikke tatt stilling til straffeskyld.

–Etterforskingen har styrket hans forklaring, det vil si at hans forklaring stemmer med vitner og andre bevis, sier politiinspektør Per Thomas Omholt.

Siktedes helsesituasjon gjør at han er innlagt på en lukket helseinstitusjon som varetektsurrogat. Han vil i tillegg bli underlagt fullstendig judisiell observasjon for å avklare om han var tilregnelig eller ikke på handlingstidspunktet.

Det var onsdag kveld at politiet fikk melding om at en mann skjøt mot personer med pil og bue på en Coop Extra-butikk på Vestsiden på Kongsberg. Siktede ble pågrepet klokken 18:47.

Han er siktet for drap på fem personer, men i tillegg vet politiet at han har skadet tre personer fysisk. I tillegg er det mange som er fornærmet, da han skjøt mot dem med pil og bue. Siktelsen kan derfor bli utvidet.

Drapene ble begått både utendørs og innendørs. Han har blant annet tatt seg inn på private adresser. I tillegg ble det skutt med pil og bue mot folk i det offentlig rom.

–Detaljer rundt drapsvåpnene og hvordan de fem personene ble drept, må vente. Politiet avhører fortsatt vitner, og vi ønsker ikke å påvirke deres forklaringer nå, sier Omholt.

Store ressurser fra Sør-Øst politidistrikt, med bistand fra Kripos, deltar nå i etterforskingen. Det er foretatt tekniske undersøkelser på åsted, av telefoner, digitale spor og lignende. Det er også sikret tre våpen, blant dem en pil og bue. De andre våpnene ønsker ikke politiet å si noe om av hensyn til etterforskingen.

Det er gjennomført flere avhør av fornærmede. Det er også gjennomført over 50 vitneavhør. I tillegg er det gjennomført avhør i form av rundspørring av en rekke personer.

Status for siktede

Det jobbes bredt knyttet til etterforsking opp mot siktede. Blant annet med informasjonsinnhenting. Det jobbes etter flere hypoteser:

–Etterforskingen skal styrke eller svekke disse hypotesene underveis, og vi skal finne ut hva som har skjedd, hvorfor og mot hvem. Når det gjelder motiv, er det også her flere hypoteser politiet jobber etter, det er for eksempel sinne, hevn, impuls, jihad, sykdom eller provokasjon. Hypotesen om at dette har sin bakgrunn i sykdom er styrket, sier Omholt.

–Det vil derfor nå være sentralt og innhente informasjon om siktedes fortid. Når det gjelder spørsmål om planlegging, så er hypotesen om at han har tenkt disse tankene en stund styrket, sier Omholt.

Veien videre

Det blir fortsatt etterforsket bredt både opp mot undersøkelser på åsteder, elektroniske bevis, vitner, siktede og analyse.

–I den forbindelse ønsker vi at vitner som har hatt kontakt med siktede eller har møtt ham de senere år tar kontakt med politiet på tipstelefon 476 96 400. Det gjelder også vitner som kan ha andre bevis som de tror kan ha betydning for saken, sier Omholt.

Når det gjelder de dreptes identitet, så avventer politiet den formelle identifiseringen som også må formidles de pårørende. Dette arbeidet tar noe tid. Politiet håper dette kan være klart i løpet av kort tid.

–Når det gjelder spørsmål om terror, så er han ikke siktet for terror så langt. Dett er noe om vurderes fortløpende. Den videre etterforskingen vil avdekke om dette var en terrorhandling eller ikke, sier Omholt.