Råd frå politiet

Next of Kin - Passenger inquiries:

Dette har skjedd

Politiet har hatt ansvaret for evakuering av passasjerene som var ombord. 460 passasjerer ble transportert til Brynhallen i Fræna og sendt videre derfra til hotell i Molde og Kristiansund. Resten av passasjerene og besetning ble med skipet da det ble slept inn til Molde søndag ettermiddag.

    1. Facts in English

      Information about the ongoing rescue operation of the cruise ship Viking Sky.

    2. Oppdaterte fakta

      Oppdaterte fakta rundt politiets innsats og om evakueringen. Oppdateringer også om øvrige hendelser knyttet til Hustadvika.