Det har ikke vært livstegn etter 31. oktober. Det er heller ikke kommet holdepunkter for det motsatte. Frem til i går har politiet som kjent hatt en etterforskning med lav profil utad - av hensyn til etterforskingen og de alvorlige truslene som er fremsatt mot Anne-Elisabeth Hagen.

– Saken står i samme stilling som i går og det er fortsatt ingen mistenkte i saken, opplyser politiinspektør Tommy Brøske, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning.

– Vi kan bekrefte at det i Sloraveien ble funnet et skriftlig dokument hvor kravet og truslene fremgikk, men vi kan av hensyn til etterforskningen ikke gå inn på innholdet nå. Vi ønsker heller ikke å gi noen ytterligere detaljer om type kryptovaluta som er brukt, sier Brøske.

Fortsatt behov for tips

En viktig grunn til at politiet har gått ut offentlig, er behov for å få mer informasjon i saken.

– Vi har siden i går fått over 100 tips. Vi har også snakket med beboere og andre i nærmiljøet og mange hos oss jobber nå kontinuerlig med å følge opp og bearbeide tipsene vi har fått inn. Det vi kan si nå, er at flere av tipsene virker interessante, og som vi vil følge opp videre, opplyser Brøske.

Politiet oppfordrer på nytt at de som kan vite noe tar kontakt med politiet. Det gjelder tips når det gjelder området rundt familiens bolig i Sloraveien og Futurumbygget på Lørenskog, hvor ektemannen Tom Hagen arbeider. Politiet sitter på overvåkingsbilder som viser personer som beveger seg på utsiden av bygningen på formiddagen 31. oktober, og kan derfor ha viktig informasjon i saken.

– Vi ønsker å komme i kontakt med disse personene, og ber om tips til hvem dette kan være og at de melder seg for politiet, opplyser Brøske.

Politiet er også svært interessert i å komme i kontakt med bilførere som har kjørt i området rundt Sloraveien om morgenen og formiddagen onsdag 31. oktober.

– Om noen har lagret videoopptak, for eksempel fra dashbordkamera i kjøretøy, mobiltelefon, videoovervåking av bolig eller lignende, i nærområdet til Sloraveien den aktuelle dagen eller dagene før, er vi svært interesserte i å få tilgang til dette, sier han.

– Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å vite om tipsene er av interesse. Vår henstilling er derfor at dere tar kontakt og lar politiet vurdere om opplysningene er relevante eller ikke, sier Brøske.

Alle som har tips om å kontakte politiet på www.politiet.no/tips, eller på tlf. 64 81 95 99.

Pressehenvendelser i denne saken bes kontakte politiet på tlf: 969 46 806

Bildet viser Futurumbygget på Rasta, Lørenskog
Politiet ønsker tips når det gjelder området rundt familiens bolig i Sloraveien og Futurumbygget (avbildet) på Lørenskog, hvor ektemannen Tom Hagen arbeider.