Status

  • Status i saken er uforandret siden i går
  • Politiet gjorde som kjent søk i Langvannet i går. Søkene fortsetter i dag, og eventuelt i morgen fredag.

  • Av hensyn til etterforskingen har vi ingen kommenterer om eventuelle funn som er gjort. Dette må vi komme tilbake til senere.

Politioverbetjent Christian Berge kan siteres på punktene over.

 

Tilgjengelighet for pressen

  • Innsatsleder ved Langvannet vil kunne svare ut enkle praktiske spørsmål rundt søket.

  • Politioverbetjent Christian Berge vil være tilgjengelig på pressenummer 969 46 806 i tidsrommet kl. 12-13.

  • Kommunikasjonsstaben er tilgjengelig på pressenummer 969 46 806 mellom klokken 10 og 15.