Regjeringen har besluttet å innføre midlertidig grensekontroll på indre Schengen-grense for å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra utlandet. Det er politiet som har ansvaret for å gjennomføre grensekontroll.

Bistand fra Heimevernet

Norge har mange grenseovergangssteder, og politiet har bedt om bistand fra Heimevernet til å støtte med oppgaver innen vakthold, transport og logistikk.

– I tiden som kommer vil Heimevernet gi støtte til det sivile samfunnet i samråd med politiet, og som en del av landets samlede beredskap. Dette bidrar til at politiet kan opprettholde egen innsatsevne og prioritere ressursene best mulig for å ivareta vårt samfunnsoppdrag, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Militært personell om bistår politiet ved grenseovergangene er ikke bevæpnet, og er underlagt politiets ledelse. Soldatene har fått begrenset politimyndighet for å ivareta oppdraget som handler om vakthold.

– Heimevernet skal varsle politiet i tilfeller hvor utlendinger ikke etterkommer pålegg, slik at politiet kan forestå eventuell pågripelse eller bortvisning, sier Bjørnland.

Fakta om bistanden

  • Militært personell langs grenseovergangene er underlagt politiets ledelse.
  • Militært personell skal bistå politiet med å gi råd, opplysning og tilrettevisning til de som ønsker å passere grenseovergangen, uten bruk av fysisk makt.
  • Militært personell som bistår politiet er ikke bevæpnet. De er gitt begrenset politimyndighet.