Se hvilke tiltak helsemyndighetene har iverksatt fra i ettermiddag kl. 1800 og frem til torsdag 26. mars kl. 1800 her.

Det har i ettermiddag vært et møte i politiets nasjonale ledergruppe, og Politidirektoratet jobber nå fortløpende med å tydeliggjøre hvilke konsekvenser dette vil ha for etaten.

−Jeg understreker at førsteprioritet nå er kriminalitetsbekjempelse, sikkerhet, ro og orden, grensekontroll og redningsberedskap.  Vi trenger nå noen timer på å tydeliggjøre hvilke konsekvenser dette har for politiet, og kommer i løpet av kvelden tilbake med ytterligere føringer, sier beredskapsdirektør, Tone Vangen.