Politidirektoratet kan opplyse om at:

  • I overkant av 1700 ansatte er i karantene
  • 13 ansatte i politiet har fått påvist smitte

Av beredskapshensyn kan Politidirektoratet ikke gi detaljert informasjon om hvilke medarbeidere som er i karantene, men politiet har fortsatt  operativ evne til å håndtere det kriminalitetsbildet vi møter om dagen
 
- Det er en reel risiko for at flere av våre medarbeidere vil bli smittet eller pålagt karantene i tiden som kommer. Vi har kontinuitetsplaner for hvordan vi skal bemanne kritiske funksjoner også i en situasjon med enda flere fraværende, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.
 
Politiet skal midlertidig ansette inntil 400 nyutdannede politistudenter, som i dag ikke har jobb i etaten. Hvordan disse skal fordeles blir klart om kort tid. Formålet vil være å bidra til at vi kan opprettholde trygghet, lov og orden  i en tid hvor politiets ressurser er særlig presset som følge av koronaepidemien.

Vi har kontinuerlig og tett dialog med alle politidistrikt og særorgan om denne situasjonen og tilbakemeldingene fra distriktene viser at politiets beredskap er ivaretatt.

Politiet opplever svært mange henvendelser fra presse, bedrifter og privatpersoner om dagen. Det kan til tider være at det tar lang tid før man kan få svar på det man spør om.
 
Vi oppfordrer også til å benytte nettsidene til regjeringen.no for å holde seg oppdatert om utviklingen om koronautbruddet i Norge.