14-dagers karanteneplikt er nå innført for reisende som ankommer fra andre land enn Sverige og Finnland. Dette innebærer at passasjerer som ankommer Norge med fly fra utlandet skal transporteres til et egnet oppholdssted hvor de må være i 14 dager. Utenlandske passasjerer som ikke er syke, sendes tilbake ved første mulighet.

Politiets oppgaver ved ankomst

  • Ledsage passasjerer fra gate til buss
  • Gjennomføre grensekontroll
  • Opprettholde lov, orden og sikkerhet

Helsemyndighetene mottar bistand fra Heimevernet. Det presiseres at Heimevernet ikke er gitt politimyndighet. Ved utfordringer er det politiet som ivaretar dette.

Les mer om dette på Helsedirektoratets hjemmeside.