Som følge av situasjonen med koronautbruddet er det behov for å sikre at personell som kan utføre samfunnskritiske oppgaver får prioritet ved gjennomføring av vandelskontroll. Flere av disse stillingene krever at det fremvises gyldig politiattest før tiltredelse.

­– Politiet prioriterer utstedelse av politiattest for personer som jobber i samfunnskritiske funksjoner. Dette er nødvendig for å sikre at samfunnet kan dra nytte av personell som kan utføre viktige oppgaver i håndteringen av denne situasjonen, sier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet.

Kun søknader relatert til helsepersonell, barnevern, politi og andre samfunnskritiske funksjoner vil bli prioritert. Mer informasjon om politiattest finner du her.

Informasjon til søkere

  • Kun søknader relatert til helseinstitusjoner, barnevern, politi og samfunnskritiske funksjoner får prioritet.

  • For raskere saksbehandling må du søke om politiattest elektronisk. Hvis du har digital postkasse, leveres attesten dit. Hvis du ikke har digital postkasse, må du opprette en. 

  • Saksbehandlingstiden for prioriterte og elektroniske søknader er ca. 1 dag.