Mikael Sten (29), Finland

Disa Bäckström (29), Sverige

Niklas Nyman (36), Finland

André Stenfors (32), Finland

Vedlagt er bilder som de pårørende ønsker media skal bruke, de pårørende ber om at øvrige bilder ikke brukes.

Politiet videreformidler også følgende på vegne av de pårørende:

"I samband med offentliggörandet av namnen önskar de anhöriga att media inte publicerar andra bilder på de saknade samt visar respekt för de anhöriga och deras sorg.

Därtill vill de anhöriga tacka räddningsmanskapet, vårdpersonal, polisen och det lokala kristeamet för de fantastiska insatser de gjort och fortsätter göra.

Anhöriga vill även rikta ett varmt tack till Balsfjord kommune för det fina bemötandet."

Disa Bäckström
Disa Bäckström
Niklas Nyman
Niklas Nyman
Mikael Sten
Mikael Sten
André Stenfors
André Stenfors