Et nytt søk natt til onsdag har fanget opp signaler fra to skredsøkere. Totalt har vi nå registrert signal fra fire skredsøkere i skredet.

Et Sea king-helikopter fra Forsvarets 330-skvadron har søkt gjennom skredet i natt med sende-/mottaker-utstyr. Resultatet av søket er at vi har et definert område som skal gjennomsøkes ytterligere i søket etter de savnede.

To skredsøkere ble lokalisert i et første søk fredag, og ytterligere to skredsøkere er altså påvist i nattens søk.

Avstanden mellom signalene i søket fredag og signalene i nattens søk gjør at vi kan utelukke at det dreier seg om de samme skredsøkerne. Vi gir ikke ytterligere detaljer om lokalisering av signalene.

Vi mottar ikke lenger signal fra de to skredsøkerne som ble lokalisert fredag. Dette funnet er markert, men det er behov for å posisjonere funnet så nøyaktig som mulig. Det vil avgrense innsatsområdet. Skredet skal derfor også søkes igjennom med Recco-utstyr. Dette er planlagt gjort med bistand fra Heliteam i dagslys onsdag.

Det er ikke planlagt å sette inn mannskaper i skredområdet i dag.