Lokalisering og posisjonering av de savnede

Hensikten er å lokalisere de savnede så presist som mulig i skredområdet. Det vil avgrense søkeområdet og bidra til at gravearbeidet kan gjøres så raskt og trygt som mulig. Lokalisering gjøres fra helikopter, med Recco-søker og snøradar.

Sikring av skredområdet

Hensikten er å forebygge at det går nye skred under utgravingsarbeidet og ivareta sikkerheten til personellet som skal settes inn i skredområdet. I dette sikringsarbeidet må vi muligens utløse nye skred i samme område som skredet har gått.

Uthenting

Hensikten er å hente de omkomne ut av skredet. Graving er planlagt gjort for hånd. Dette er den mest risikofylte delen av operasjonen, og vi vil derfor løpende foreta en sikkerhetsmessig vurdering. Mannskaper må settes inn i skredområdet med helikopter, og de må også kunne hentes ut med helikopter.

Tidsplan

Alle tiltak er avhengige av været og av skredforholdene. Det er derfor ikke mulig å si noe sikkert om tidspunkt for de ulike tiltakene. Slik værprognosen er fredag ettermiddag, kan arbeidet med lokalisering starte på søndag og sikring og uthenting tidligst mandag. Sammen med frivillige mannskaper og med helikopterstøtte fra Forsvaret har vi ressurser til å jobbe dag og natt, og vi vil prioritere god framdrift når operasjonen settes i gang.