Dette gjelder fra 6. oktober

Regjeringen har besluttet å åpne alle grenseoverganger ved indre grense (Schengen) til Norge ved midnatt natt til onsdag 6. oktober. Det vil fortsatt være kontroll ved ytre grense.

Personer som ikke kan dokumentere at de er fullvaksinert, vil som utgangspunkt fortsatt ha krav om å teste seg på grensen dersom de kommer fra land eller områder med karanteneplikt. Er det ikke en teststasjon på grensen eller teststasjonen ikke er åpen, må man teste seg med antigen hurtigtest på en offentlig teststasjon så raskt som mulig, og senest innen 24 timer etter ankomst.

  • Hvis du har lov til å reise til Norge etter de gjeldende reglene, kan du fritt velge grensepasseringssted
  • Politiet vil gjennomføre stikkprøvekontroll for å forsikre oss om at reisende etterfølger gjeldende regler. Kontrollen vil i hovedsak rette seg mot reisende fra land som har et høyt smittetrykk.
  • Gjenåpningen gjelder Indre Schengen grense. Kontroll ved Ytre Schengen vil fortsette som før.
  • Vi oppfordrer reisende til å sette seg inn i gjeldende regler for innreise til Norge – særlig reisende fra land utenfor EU/EØS/Schengen vil kunne ha restriksjoner for innreise
  • Vi henviser til oppdatert informasjon om innreiseregler på regjeringens nettsider, og anbefaler deg å laste ned app-en "Reiseklar", som beskriver hvordan du skal forholde deg dersom du skal ut og reise.

Les mer om regjeringens plan for gjenåpning her (regjeringen.no)

Mer om innreise til Norge

Når du ankommer grensen for kontroll ved innreise til Norge, skal du trykke på knappen vis kontrollside, og så kontrollsiden EU/EØS. Denne skal du vise til politiet når du passerer grensen inn til Norge.

Tar du utskrift av koronasertifikatet? Pass på at du skriver ut kontrollsiden EU/EØS.

Mer informasjon om koronasertifikatet (helsenorge.no) 

Alle reisende som drar til eller fra Norge må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. Pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett er de eneste norske reise– og ID-dokumentene som er gyldig i utlandet. ID-kortene er kun gyldig i EU-/EØS-landene og Sveits. Dette gjelder både på flyplasser, havner og grenseoverganger langs veiene.

Politiet anbefaler at du tar med deg passet eller nasjonalt ID-kort med reiserett på reiser også innenfor Norden for å lette grensekontrollen.

Mer informasjon om pass og nasjonalt ID-kort.

Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge. Bortvisning er et vedtak om å nekte en utlending adgang til Norge på grensen eller påby vedkommende å forlate landet.

De fleste vedtakene om bortvisning blir fattet av politiet, men også utlendingsdirektoratet kan fatte bortvisningsvedtak. Personer som er bortvist vil få adgang til Norge når bortvisningsgrunnlaget ikke lenger er til stede.

Klage på bortvisning

Du kan levere skriftlig klage til politiet innen tre uker etter at du ble bortvist. Politiet vil se på saken din på nytt, og vurdere om de skal gjøre om vedtaket, eller sende saken videre til UDI. UDI vil ta en endelig avgjørelse i saken din.