Reisende må sette seg inn i de reglene som gjelder, og forholde seg til disse.

Registrering av innreise til Norge

Alle som skal passere grensen til Norge fra områder med karanteneplikt (røde land/områder) må registrere seg digitalt før de kommer til landet. Det gjelder også norske statsborgere. Reisen skal registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunktet. Når du fyller ut skjemaet digitalt, får du en kvittering som du skal vise til politiet i grensekontrollen. 

Kommer du til Norge fra et gult område, er det andre regler som gjelder. Les mer om innreiseregler, og se kart over røde og gule områder i Europa (fhi.no). 

Flere grenseoverganger er stengt for innreise

For å begrense importsmitten besluttet regjeringen å midlertidig stenge flere grenseoverganger fra 2. januar 2021. 

Vi forventer mer kø ved de grenseovergangene som holder åpent, og ber deg om å planlegge for dette. Vi oppfordrer også publikum til å bruke grenseoverganger med teststasjoner.

Det er ulovlig å reise inn i Norge andre steder enn på de åpne grenseovergangsstedene. Det er gjort noen unntak. Disse gruppene vil likevel kunne reise inn over stengte grenseoverganger:

  • Reisende som utfører varetransport
  • Reisende med samfunnskritiske funksjoner
  • Samiske næringsdrivende (reindrift etc.)
  • Reisende med særskilte familiære behov

Koronatest ved innreise

Alle som reiser til Norge fra røde land skal teste seg for covid-19 så snart som mulig, senest ett døgn etter ankomst. Også norske statsborgere. Utenlandske reisende må i tillegg vise attest på negativ test som er tatt under 72 timer før innreise til Norge. 

Mer om koronatest ved innreise til Norge (helsenorge.no)

Mer om kravet om attest på negativ test for utenlandske reisende (helsenorge.no)

Manglende koronatest kan straffes med bøter.

På noen grenseoverganger får politiet bistand fra Tollvesenet og Forsvaret for å gjennomføre grensekontrollen.

Alle reisende som drar til eller fra Norge må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. For norske statsborgere er pass eneste gyldige id- og reisedokument utenfor Norden. Dette gjelder både på flyplasser, havner og grenseoverganger langs veiene.

Politiet anbefaler at du tar med deg passet på reiser også innenfor Norden for å lette grensekontrollen.

Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge. Bortvisning er et vedtak om å nekte en utlending adgang til Norge på grensen eller påby vedkommende å forlate landet.

De fleste vedtakene om bortvisning blir fattet av politiet, men også utlendingsdirektoratet kan fatte bortvisningsvedtak. Personer som er bortvist vil få adgang til Norge når bortvisningsgrunnlaget ikke lenger er til stede.

Klage på bortvisning

Du kan levere skriftlig klage til politiet innen tre uker etter at du ble bortvist. Politiet vil se på saken din på nytt, og vurdere om de skal gjøre om vedtaket, eller sende saken videre til UDI. UDI vil ta en endelig avgjørelse i saken din.