På nettsidene til Noregs domstolar finn du informasjon til deg som skal vitne i ei straffesak eller ei sivil sak.

Ring 800 40 008

Har du blitt kalla inn som vitne i ei rettssak? Er du usikker på kva dette betyr? Ring oss – vi kan hjelpe deg. Har du blitt utsett for kriminalitet? Støttesenteret vårt kan hjelpe deg.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte