Reise og grensepassering

Ja, du kan reise på dagstur for å gjøre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn. Hvis du krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på hytter i Sverige eller Finland, kan du bli unntatt fra karanteneplikten ved retur til Norge.

Hvis du overnatter i Sverige eller Finland, har nærkontakt (nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter eller direkte kontakt) med andre personer enn i din husstand, eller oppsøker butikker, kjøpesentre eller lignende får du ikke fritak fra karanteneplikten. Du kan lese mer om kravene for å bli unntatt karanteneplikten på regjeringen.no

Alle reisende som drar til eller fra Norge må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. For norske statsborgere er pass eneste gyldige id- og reisedokument utenfor Norden. Dette gjelder både på flyplasser, havner og grenseoverganger langs veiene.

Politiet anbefaler at du tar med deg passet på reiser også innenfor Norden for å lette grensekontrollen.

Ja, det kan du. Hvis du krysser grensen mellom og Norge og Sverige eller Norge og Finland under reise mellom bolig og arbeidssted er du unntatt karanteneplikt. Les mer om å krysse grensen i forbindelse med arbeid på regjeringen.no

Personer som krysser Norges grenser i forbindelse med avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted, er unntatt karanteneplikt. Du kan lese mer om å krysse grensen i forbindelse med samvær på regjeringen.no.

Ja, du kommer inn i Norge, norske borgere blir ikke bortvist. Du må i karantene fra den dagen du kommer til Norge. Du kan lese mer om reglene for innreise til Norge på regjeringen.no.

Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge. Bortvisning er et vedtak om å nekte en utlending adgang til Norge på grensen eller påby vedkommende å forlate landet.

De fleste vedtakene om bortvisning blir fattet av politiet, men også utlendingsdirektoratet kan fatte bortvisningsvedtak. Personer som er bortvist vil få adgang til Norge når bortvisningsgrunnlaget ikke lenger er til stede.

Du kan levere skriftlig klage til politiet innen tre uker etter at du ble bortvist. Politiet vil se på saken din på nytt, og vurdere om de skal gjøre om vedtaket, eller sende saken videre til UDI. UDI vil ta en endelig avgjørelse i saken din.

 

Opphold og asyl

Åpningstider og kontaktinformasjon

Du kan møte hos politiet for å levere en anmeldelse, få pass eller for utvalgte tjenester innen opphold og utlendingssaker. Mange steder må du ha en avtale med politiet før du møter opp, også for disse sakene. Du må derfor sjekke med nærmeste politi hvor du kan møte opp, og når det er åpent.

For andre tjenester er politiet fortsatt stengt for oppmøte. Politiet følger myndighetenes anbefalinger. Vi oppdaterer informasjonen her når vi vet når vi kan åpne som normalt.

Hvis du er i karantene, eller har symptomer på koronasmitte må du kontakte politiet og avbestille timen din.

Hvis du ikke har fått beskjed om at timen din hos politiet er avlyst, kan du møte opp til timen din. Hvis du er i karantene, eller har symptomer på koronasmitte må du kontakte politiet og avbestille timen din.

Ja, du kan ringe politiet. Våre telefoner er åpne som normalt. Her finner du telefonnummer til ditt nærmeste politi.

Pass

Noen passkontor er fortsatt stengt på grunn av koronaviruset. For å redusere smittefaren for publikum og ansatte, er det færre passtimer i løpet av en dag enn normalt. Du kan derfor oppleve at passtimen din blir avlyst.

Hvis passtimen din er avlyst, må du bestille ny time her. Legg inn postnummer eller -sted i steg 1. Da får du opp informasjon om passkontoret er åpent og en lenke til å bestille time. Hvis du ikke må ha et nytt pass nå, oppfordrer vi deg til å vente.

Hvis du er i karantene eller har symptomer på koronasmitte på det tidspunktet du har time, må du avbestille timen din. Følg lenken du fikk i SMS-bekreftelsen da du bestilte passtime.

Du kan endre eller avbestille passtimen din. Følg lenken du har fått i SMS-bekreftelsen da du bestilte passtime. Noen passkontor er fortsatt stengt, på grunn av koronaviruset. For å redusere smittefaren for publikum og ansatte, er det færre passtimer i løpet av en dag enn normalt. Hvis du ikke må ha et nytt pass nå, oppfordrer vi deg til å vente.

Hvis du er i karantene eller har symptomer på koronasmitte på det tidspunktet du har time, må du avbestille timen din.

Noen passkontor er fortsatt stengt på grunn av koronasituasjonen. For å redusere smittefaren for publikum og ansatte, er det færre passtimer i løpet av en dag enn normalt. Du bestiller ny passtime her. Legg inn postnummer eller -sted i steg 1, så får du opp informasjon om passkontoret er åpent eller ikke, og lenke til å bestille time. Hvis du ikke må ha et nytt pass nå, oppfordrer vi deg til å vente.

Hvis du er i karantene eller har symptomer på koronasmitte, må du avbestille timen din. Følg lenken du fikk i SMS-bekreftelsen da du bestilte passtime.

Følg de anvisningene du får ved oppmøte på passkontoret. Unngå unødvendig berøring av flater og hold avstand til andre. Rens hendene med håndsprit der det er tilgjengelig. Har du symptomer på koronasmitte, kan du ikke møte på passkontoret.

Hvis du er i utlandet og trenger nytt pass for å komme deg hjem til Norge, må du ta kontakt med den norske ambassaden eller konsulatet i landet du befinner deg. Her finner du oversikt over alle norske ambassader og konsulater.

Politiattest

Før du søker om politiattest må du få en bekreftelse fra din oppdragsgiver. Vedrørende  helse og omsorgstjenester, omfavner denne lovhjemmelen kun personer som utfører helse- og omsorgstjenester.

Du må søke om politiattest digitalt siden du jobber for et prioritert område og trenger attesten raskt. Hvis du har digital postkasse, leveres attesten dit. Hvis du ikke har digital postkasse, må du opprette en. Behandlingstiden er ca. 1 dag.

Før du søker om en politiattest må du få en bekreftelse fra din oppdragsgiver. Du må søke om politiattest digitalt siden du jobber for et prioritert område og trenger attesten raskt. Hvis du har digital postkasse, leveres attesten dit. Hvis du ikke har digital postkasse, må du opprette en. Behandlingstiden er ca. 1 dag

Før du søker om en politiattest må du få en bekreftelse fra din oppdragsgiver. Du må søke om politiattest digitalt siden du jobber for et prioritert område og trenger attesten raskt. Hvis du har digital postkasse, leveres attesten dit. Hvis du ikke har digital postkasse, må du opprette en. Behandlingstiden er ca. 1 dag

Før du søker om en politiattest må du få en bekreftelse fra din oppdragsgiver. Du må søke om politiattest digitalt siden du jobber for et prioritert område og trenger attesten raskt. Hvis du har digital postkasse, leveres attesten dit. Hvis du ikke har digital postkasse, må du opprette en. Behandlingstiden er ca. 1 dag

Levere anmeldelse

Dersom forholdet ikke kan anmeldes digitalt, må du møte opp hos politiet for å levere anmeldelse. Du må sjekke med nærmeste politi hvor du kan møte opp, og når det er åpent.

Har du vært utsatt for kriminelle handlinger som vold, trusler, seksuelle overgrep eller krenkelser av din personlige frihet? Da kan du få veiledning og hjelp hos støttesenter for kriminalitetsutsatte på telefon 800 40 008 mellom 08:00 og 15:30, mandag til fredag.

 

Noen forhold kan anmeldes digitalt, for eksempel tyveri av gjenstander på offentlig sted, eller skadeverk på privat eiendom, bil eller båt. Anmeld tyveri og skadeverk digitalt her. Hvis du kan anmelde forholdet ditt på politiet.no, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Da er du med på dugnaden vi har i Norge nå.

Hvis du ikke kan anmelde på politiet.no, må du møte opp hos politiet. Du må sjekke med nærmeste politi hvor du kan møte opp, og når det er åpent.

Vanlig e-post er ikke kryptert, og dermed kan innholdet sees av en tredjeperson. Dette er ikke sikkert, og vi anbefaler at du ikke gjør det.

Vi jobber med å finne en løsning for at du skal kunne anmelde flere forhold digitalt, og anbefaler at du følger med på politiet.no.

Namsmann, forliksråd og gjeldsordning

Noen forliksråd kaller inn og gjennomfører møter. Vi forholder oss til gjeldende smittevernregler. Du finner informasjon om hvor du skal møte opp i brevet du har fått fra forliksrådet. Der står det også hvordan du skal forholde deg ved sykdom, karantene og isolasjon. 

Ta kontakt med forliksrådet hvis du har noen spørsmål. Du finner også kontaktinformasjon i brevet du har fått fra forliksrådet.

Nei, nå har alle stengt for oppmøte. Hvis du ønsker å snakke med namsmannen om utleggsforretning og dine utgifter, kan du ta kontakt med namsmannen eller sender dokumentasjon på utgiftene dine til sianpost@sismo.no.

Husk å merke e-posten med namsmannens saksnummer som alltid begynner med "T" og står på alle brev du har fått fra namsmannen i forbindelse med saken din.

Namsmannen sikrer krav når det er et tvangsgrunnlag. Det vil si at de du skylder penger har bedt namsmannen om hjelp til å kreve pengene. Det er lurt å forsøke å løse det før en sak havner hos namsmannen. Det er viktig at du tar kontakt med den du skylder penger. Forklar situasjonen og prøv å komme frem til en avtale om nedbetaling.

Andre tips det kan være lurt å sjekke ut

  • Ta kontakt med banken din for å se på mulighet for avdragsfrihet på boliglån
  • Ta kontakt med inkassobyrået hvis saken din har havnet til inkasso. På nettsidene til inkassobyrået finner du kontaktinformasjon.
  • Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe slik at den enkelte selv blir i stand til å styre økonomien.
  • Hvis du har du langvarige økonomiske utfordringer, kan du kanskje søke om gjeldsordning. Mer informasjon om gjeldsordning.

Hvis namsmannen ikke hører fra deg, vil utleggstrekket fortsette. Dersom økonomien din har endret seg, kan du be om at namsmannen vurderer utleggstrekket ditt på nytt. Du må dokumentere endringene. For at vi skal behandle henvendelsen din så raskt som mulig, ønsker vi at du sender:

  • Kopi av permitteringsvarselet du har fått
  • Dato for neste lønnsutbetaling og når lønningskontoret ditt senest må ha beskjed om endring av trekket ditt
  • Navn, telefonnummer og e-postadresse til lønningsansvarlig

Send forespørsel om endring og nødvendig dokumentasjon til sianpost@sismo.no. Saksnummeret på saken din må være emne på e-posten. Saksnummeret begynner med 'T' og står på alle brev du har fått fra namsmannen i forbindelse med saken din. E-post er ikke en sikker kommunikasjonskanal, og du må ikke sende sensitive personopplysninger i e-posten.

Hvis du mener beslutningen om utleggstrekk er feil, og det ikke har skjedd endringer i økonomien din, må du sende en klage. Her kan du lese om hvordan du klager. Klager må sendes per post.

Ja, du må svare på varslet innen fristen. Utleggsforretningen kan bli avholdt, men namsmannen vil sannsynligvis ikke oppsøke adressen din.

Dersom inntekten din har gått ned eller du har blitt permittert må du gi namsmannen beskjed om det. Her kan du lese om hvordan du svarer på varselet.

Hvis du har gjeldsordning og er blitt permittert, er det viktig at du informerer namsmannen om dette.

Faste betalingsplaner.

Du må informere namsmannen og dokumentere din nye økonomiske situasjon. Send opplysningene til namsmannen som behandlet søknaden din om gjeldsordning. Namsmannen vil beregne nytt budsjett for deg. Dersom dette fortsatt viser overskudd (til tross for permittering), må namsmannen lage nye betalingsplaner og sende disse til kreditorene. Beløpet hver kreditor mottar vil reduseres når du går ned i inntekt.

Dersom den nye økonomiske situasjonen innebærer at du ikke lenger har et overskudd å betale med, er det ikke nødvendig å utarbeide nye betalingsplaner (et underskudd kan ikke fordeles). Da vil et informasjonsskriv til kreditorene være tilstrekkelig. Namsmannen sender dette.

Avtale uten betalingsplan (Flytende dividende)

Du må informere namsmannen og dokumentere din nye økonomiske situasjon. Send opplysningene til namsmannen som behandlet søknaden din om gjeldsordning.

En gjeldsordningsavtale uten betalingsplan (flytende dividende) vil regulere både inntektsoppgang og nedgang, uten at namsmannen trenger å gjøre endringer. Namsmannen vil derfor vurdere om det er behov for å sende informasjon til kreditorene med opplysninger om den økonomiske situasjonen du er i. Verken du eller namsmannen trenger å gjøre noe mer enn dette. Beløpet du skal beholde selv blir det samme, men betalingene til kreditorene kan variere.

 

Bøter og straffereaksjoner

Politiet ber om at alle retter seg etter de smitteverntiltakene som gjelder. Vi trenger en nasjonal dugnad for å håndtere en alvorlig pandemi i Norge. Politiet ønsker så langt det går å tilnærme seg situasjonen gjennom forebygging, råd og veiledning. På den måten kan politiet også bruke mest mulig av sine ressurser til å forebygge og bekjempe alvorlig kriminalitet. Åpenbare brudd på smittevernloven vil bli tatt på alvor og kan straffeforfølges.