Fartskontroller er viktig for å få tatt dem som bryter fartsgrensene eller kjører for fort etter forholdene. Utviklingen går heldigvis i riktig retning. Gjennomsnittsfarten går ned på norske veier. Stadig færre kjører for fort. 

Hold fartsgrensen og kjør etter forholdene

Alle som er i trafikken, skal vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved veien. Som fører av kjøretøy har du plikt til å kjøre forsvarlig. Du skal ikke utsette deg selv eller andre for fare. Du må tilpasse farten etter forholdene på stedet. Det betyr at du kan bli nødt til å kjøre langt under fartsgrensen. Det kan for eksempel skje dersom det er tåke, mye regn eller isete og glatt på veiene. Alle trafikanter skal unngå å hindre eller forstyrre trafikken unødig.

Slik kontrollerer politiet fart

Politiet kan kontrollere fart på flere måter:

  • stasjonær fartskontroll ved hjelp av laser, gjennomsnittsfartsmåler eller andre tekniske hjelpemidler
  • mobil fartskontroll med sivile og uniformerte patruljer
  • automatisk trafikkontroll (ATK) ved bruk av fotobokser

Politiet prioriterer strekninger hvor det skjer mange ulykker

Fartskontroller blir ofte utført på strekninger hvor det skjer mange ulykker. Kontrollene blir også særlig rettet mot grupper med større risiko. Målet er å gjennomføre kontroll på steder, til tider og i miljøer der gevinsten er størst. Det er derfor viktig å hente inn kunnskap om hvordan blant annet ulykkesutsatte strekninger, utsatte grupper og kjørekultur henger sammen. Denne kunnskapen kan si noe om hvilke metoder som er best til å finne de farligste forholdene i trafikken. 

Ungdom har størst risiko

Den mest sårbare gruppen er unge menn. De har mindre erfaring og er mer villige til å ta risikoer. Målet er å endre oppførselen deres. Tiltakene blir derfor i stor grad rettet mot denne gruppen. Slik kan vi redusere antall unge liv som går tapt. Det er viktig at fartskontrollene virker mest mulig forebyggende.

Ønsker du fartskontroll der du bor?

Finn nærmeste politi

Velg sted for kontaktinformasjon og åpningstider

Posisjonen din
  1. Posisjonen din
1 Resultata er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp og ned.