Det er ikke krav om å registrere kjøretøyet eller tegne ansvarsforsikring på det. Det er ikke påbud om bruk av sykkelhjelm, verken på vanlig sykkel,
elsykkel eller elsparkesykkel. Politiet oppfordrer likevel alle til å bruke hjelm.

Elsparkesykkel

For å bli regnet som en sykkel, må elsparkesykkelen:

  • maksimalt veie 70 kg (inkludert batteri)
  • ikke være bredere enn 85 cm
  • ikke være lengre enn 120 cm
  • ha en sperre som gjør at det ikke kan oppnås høyere hastighet enn 20 km/t med motorkraft

Hvis disse kravene ikke oppfylles, for eksempel ved at elsparkesykkelen med egen motorkraft oppnår høyere hastighet enn 20 km/t, blir elsparkesykkelen definert som en motorvogn.

Elsykkel

Hjelpemotoren på en elsykkel må ikke ha høyere nominell effekt enn 0,25 kW, hvor hjelpemotorens effekt reduseres gradvis og opphører når kjøretøyet oppnår en hastighet på 25 km/t, eller tidligere hvis syklisten slutter å trå eller veive. Motoren alene kan likevel gi en fremdrift på opp til 6 km/t.

Hvis disse kravene ikke oppfylles, for eksempel ved at nominell effekt er høyere og at hjelpekraften ikke opphører ved 25 km/t, blir elsykkelen definert som en motorvogn.

Elsykkel i utmark

Elsykkel kan brukes i utmark på linje med vanlige sykler. Kommunen kan bestemme at bruk av el-sykler ikke er tillatt i bestemte områder eller på bestemte strekninger.

I Oslomarka gjelder markaloven, som har egne bestemmelser for motorisert ferdsel. Syklister henvises til å bruke veiene i marka. Undersøk med din egen kommune om spesielle bestemmelser der du bor.

Bruk av sykkel, elsykkel og elsparkesykkel i påvirket tilstand

Det er ingen egen promillegrense på sykkel, elsykkel eller elsparkesykkel. Likevel er det ikke slik at det er fritt fram å bruke disse når man har drukket. Fører (bruker) skal være i en tilstand slik at han eller hun er «skikket til å kjøre på en trygg måte».

Regelverk: