Fra 15. juni 2022 er det nye og strengere regler for bruk av elsparkesykkel.

  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
  • Aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel blir 12 år.
  • Det blir påbud om at barn under 15 år skal bruke hjelm.
  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».

Les mer på vegvesenet.no