Du kan samanlikne nettpatruljen med ein politipost på nett. Vi gir råd om korleis du kan førebygge kriminalitet eller løyse konkrete problem. Du kan også kontakte nettpatruljen viss du vil snakke med politiet.

  • Nettpatruljen tek imot informasjon eller tips om kriminalitet på internett.
  • Nettpatruljen er open på dagtid.
  • Du kan ikkje levere politimeldingar eller søknader til nettpatruljen.

Hos Nettpatruljen kan du for eksempel lese om trygg nettbruk, nettvett og barn sine rettar på internett. Du kan også lese om straffbare forhold som nettsvindel, ulovleg deling av bilete, og overgrep og utpressing på nett.

Politiets nettpatrulje er ein del av satsinga vi har kalla «politiet sitt nærvær på internett».

  • Vi ønsker å drive eit ope, førebyggande politiarbeid der vi møter folk flest.
  • Vi ønsker å rettleie om trygg og god nettbruk og vere eit synleg politi som er tilgjengeleg for folk på internett.

Facebook-sidane blir driven av politifolk frå politiet sin nettpatrulje.