Står du i fare for å bli utsett for tvangsekteskap, kjønnslemlesting eller negativ sosial kontroll? Eller står nokon du kjenner, i fare for dette? Då må du ta kontakt med politiet.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlesting er eit team som er organisert på tvers av ulike etatar. Teamet skal førebygge og avdekke tvangsekteskap og kjønnslemlesting. Det skal også beskytte enkeltpersonar som har blitt eller står i fare for å bli utsette for dette.

Mange slike overgrep skjer under opphald i utlandet om sommaren. Kjenner du nokon som står i fare for å bli utsette for dette? I sommarmånadene må du vere ekstra oppmerksam.

Finn næraste politi

Vel stad for å sjå kontaktinformasjon og opningstider

Din posisjon
  1. Din posisjon
1 Resultata er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp og ned.

Ring 800 40 008

Har du blitt utsett for kriminalitet som vald, truslar, hatkriminalitet, seksuelle overgrep eller anna? Ring oss – vi kan forklare deg korleis du kan melde det til politiet. Vi kan også støtte deg gjennom rettssaka.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte