Dette er nyttig å vite

Det er legen som vanlegvis skal melde dødsfall til Folkeregisteret. Skjer ikkje dette, må du melde dødsfallet på særskild skjema til tingretten i kommunen der avdøde budde.

Mange stader er det vanleg at du som pårørande melder frå til gravferdsbyrået som sender opplysningane videre til tingretten.

Hva bør gjøres etter dødsfallet? (domstol.no)

Dei fleste arveoppgjer skjer ved privat skifte.

Ved privat skifte fordeler arvingane eigedelane sjølve. Då er alle arvingane ansvarlege for heile arveavgifta og for den avdøde si gjeld. De må melde frå til tingretten kva form for skifte de vel.

Har du spørsmål om arv og skifte? Då kan du kontakte tingretten eller ein advokat.

Offentleg skifte vi seie at tingretten forvaltar dødsbuet.

Treng du meir informasjon om dette?